header
    


  Introductie
   
  Afspraken met KPN
   
 Beleid van de Stichting
   
  Bestuur van de Stichting
   
  Persberichten
   
  Downloads
   
  Contact
  Beleid van de Stichting
Het statutaire doel van de Stichting is de behartiging van de belangen van KPN, de met KPN verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit van KPN in strijd met die belangen zouden bedreigen.

Het bestuur van de Stichting is van mening dat het het stemrecht verbonden aan uitgegeven preferente aandelen B, bijzondere omstandigheden daar gelaten, slechts gedurende een beperkte periode zou moeten uitoefenen. Het bestuur van de Stichting acht het onwenselijk indien de Raad van Bestuur van KPN gewijzigde machtsverhoudingen in de algemene vergadering van aandeelhouders langdurig zou negeren.


 
        
footer