header
    


 Introductie
   
  Afspraken met KPN
   
  Beleid van de Stichting
   
  Bestuur van de Stichting
   
  Persberichten
   
  Downloads
   
  Contact
Welkom op de website van de Stichting Preferente Aandelen B KPN.


Historie

De Stichting Preferente Aandelen B KPN (hierna ‘de Stichting’) is in 1994 opgericht in het kader van de privatisering van Koninklijke PTT Nederland N.V. (thans: Koninklijke KPN N.V.) en de notering van de KPN aandelen aan de beurs van Amsterdam. De Stichting heette destijds Stichting Bescherming KPN. In 2006 is de naam gewijzigd.

Ten tijde van de privatisering van KPN was het aandelenkapitaal van KPN verdeeld in gewone aandelen, één bijzonder aandeel, preferente aandelen A en preferente aandelen B. Het bijzonder aandeel gaf de Nederlandse Staat het recht besluiten ter goedkeuring te beoordelen die tot fundamentele veranderingen in de structuur van KPN zouden leiden. De preferente aandelen A, waarop de Nederlandse Staat een calloptie had, waren bedoeld om het stemrecht van de Nederlandse Staat bij emissie van gewone aandelen op een zeker niveau te houden. Er zijn nimmer preferente aandelen A uitgegeven. De preferente aandelen A en het bijzonder aandeel zijn in 2002 respectievelijk 2006 uit de statuten van KPN geschrapt. Het aandelenkapitaal van KPN bestaat thans uit gewone aandelen en preferente aandelen B.

Doel
De Stichting is opgericht ter behartiging van de belangen van KPN, de met KPN verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit van KPN in strijd met die belangen zouden bedreigen.

Onafhankelijk
De Stichting is een onafhankelijke rechtspersoon en de eigendom ervan en zeggenschap erover berusten niet bij een andere rechtspersoon. 
        
footer